Tulumaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutused

Alates 01.01.2011 jõustub uus Tulumaksuseadus, mille redaktsioon saab juba täna vaadata riigiteatajas: Tulumaksuseadus.

Nüüd toome välja mõned olulised muutused:

 • Paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt: “Mitteresidendist füüsiline isik, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht, maksab tulumaksu §-s 14 sätestatud korras.”
 • Paragrahvi 7 lõiked 1 ja 2 muudetakse järgmiselt:
  “(1) Püsiv tegevuskoht on majandusüksus, mille kaudu toimub mitteresidendi püsiv majandustegevus Eestis.
  (2) Püsiv tegevuskoht tekib geograafiliselt piiritletud või liikuva iseloomuga majandustegevuse tulemusena või mitteresidendi nimel lepinguid sõlmima volitatud esindaja kaudu Eestis toimuva majandustegevuse tulemusena.”
 • Eraldi soovitame vaadata muutused paragrahvis 8 “Seotud isikud”.
 • Paragrahvi 12 (Residendist füüsilise isiku tulu) lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sealt võetakse ära alimendid.
 • Pöörame tähelepanu ka paragrahvile 12 lõike 3, mis on seotud hüvitistega.
 • Paragrahvi 13 lõike 4 sissejuhatav tekstiosa muudetakse järgmiselt:
  “Kui isik saab välisriigis töötamise eest lõigetes 1, 11 või 2 nimetatud tulu või erisoodustust (§ 48), ei maksustata seda Eestis tulumaksuga, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:…”.
 • Palju muutusi on seotud FIE-ga.
 • Olulised muutused toimusid paragrahvis 40 (Tulumaksu kinnipidaja).
 • Ja palju teisi olulisi muutusi, mida te võite vaadata “Tulumaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduses” (vastu võetud 20.10.2010).

 

Leave a Reply