Äriseadustiku uus redaktsioon alates 01.01.2011

Jõustub alates 01.01.2011 Äriseadustiku uus redaktsioon.

Olulised muutused, mis on seotud OÜ asutamisega on võimalik lugeda Äriseadustiku muutuse seaduses, mis oli vastu võetud 29. septembril 2010. a.

  • Kui osaühingu kavandatud osakapital ei ole suurem kui 25 000 eurot, võib asutamislepinguga ette näha, et asutajad ei pea osaühingu asutamisel osa eest tasuma.
  • Ei ole enam kohustuslik moodustada OÜ-l reservkapitali, kui ettevõtte on registreeritud äriregistris alates 01.01.2011.
  • Juhatuse liige valitakse tähtajatult, kui põhikirjas ei ole tähtaega ette nähtud.

 

Leave a Reply