Juriidilised teenused

Meie pakume järgmised juriidilised teenused:

  • Lepingute koostamine
  • Võlgade sissenõudmine
  • Notar
  • Uue ettevõtte asutamine
  • Ettevõtte jagamine, likvideerimine, müük ja teised tehingud seotud ettevõtte struktuuri muutmisega
  • Töölepingu seadusega seotud probleemid ja küsimused
  • Finants- ja riigiasutustega suhtlemine ja koostöö

Leave a Reply