Tag Archives: euro

Äriseadustiku ABC – vaata, mis uuel aastal muutub

2011 aasta alguses jõustuvad olulised äriseadustiku muudatused, mis lihtsustavad osaühingute tegevust:

 • 1. OÜ-de mitterahaliste sissemaksete hindamine muutub lihtsamaks
 • 2. Füüsilised isikud saavad osakapitali sisse maksta ka peale asutamist
 • 3. Osa võõrandamisele piirangute seadmine muutub oluliselt paindlikumaks
 • 4. Osanikega tehingute tegemise piiranguperiood lüheneb
 • 5. AS ja OÜ juhatuse liikmete elukohapiirang kaob
 • 6. OÜ juhatuse liikmed võib määrata tähtajatult
 • 7. OÜ-del kaob nõukogu nõue
 • 8. Välismaised osanikud peavad teatama oma aadressi ja e-posti aadressi
 • 9. Osanike koosoleku kokkukutsumine ja volitamine võimalik ka e-posti teel
 • 10. Osanike otsuse võib koosolekut kokku kutsumata vastu võtta ka e-posti teel
 • 11. Auditeerimisnõuded muutuvad
 • 12. Reservkapitali nõue kaob alates 2011 asutatud OÜ-del

Rohkem infot:  Raamatupidaja.ee

 

Tulumaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutused

Alates 01.01.2011 jõustub uus Tulumaksuseadus, mille redaktsioon saab juba täna vaadata riigiteatajas: Tulumaksuseadus.

Nüüd toome välja mõned olulised muutused:

 • Paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt: “Mitteresidendist füüsiline isik, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht, maksab tulumaksu §-s 14 sätestatud korras.”
 • Paragrahvi 7 lõiked 1 ja 2 muudetakse järgmiselt:
  “(1) Püsiv tegevuskoht on majandusüksus, mille kaudu toimub mitteresidendi püsiv majandustegevus Eestis.
  (2) Püsiv tegevuskoht tekib geograafiliselt piiritletud või liikuva iseloomuga majandustegevuse tulemusena või mitteresidendi nimel lepinguid sõlmima volitatud esindaja kaudu Eestis toimuva majandustegevuse tulemusena.”
 • Eraldi soovitame vaadata muutused paragrahvis 8 “Seotud isikud”.
 • Paragrahvi 12 (Residendist füüsilise isiku tulu) lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sealt võetakse ära alimendid.
 • Pöörame tähelepanu ka paragrahvile 12 lõike 3, mis on seotud hüvitistega.
 • Paragrahvi 13 lõike 4 sissejuhatav tekstiosa muudetakse järgmiselt:
  “Kui isik saab välisriigis töötamise eest lõigetes 1, 11 või 2 nimetatud tulu või erisoodustust (§ 48), ei maksustata seda Eestis tulumaksuga, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:…”.
 • Palju muutusi on seotud FIE-ga.
 • Olulised muutused toimusid paragrahvis 40 (Tulumaksu kinnipidaja).
 • Ja palju teisi olulisi muutusi, mida te võite vaadata “Tulumaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduses” (vastu võetud 20.10.2010).

 

Äriseadustiku uus redaktsioon alates 01.01.2011

Jõustub alates 01.01.2011 Äriseadustiku uus redaktsioon.

Olulised muutused, mis on seotud OÜ asutamisega on võimalik lugeda Äriseadustiku muutuse seaduses, mis oli vastu võetud 29. septembril 2010. a.

 • Kui osaühingu kavandatud osakapital ei ole suurem kui 25 000 eurot, võib asutamislepinguga ette näha, et asutajad ei pea osaühingu asutamisel osa eest tasuma.
 • Ei ole enam kohustuslik moodustada OÜ-l reservkapitali, kui ettevõtte on registreeritud äriregistris alates 01.01.2011.
 • Juhatuse liige valitakse tähtajatult, kui põhikirjas ei ole tähtaega ette nähtud.