Arvete haldusteenus

Meie pakume järgmised arvete haldusteenused:

  • arvete esitamine
  • makse meeldetuletused
  • maksete registreerimine
  • inkasso ja võlgade sissenõudmine
  • kiirteatised

Arvete haldamise teenus aitab Teile kiiremini saada arvete summad! Meie haldame kõik Teie arved, Te ainult määrate tingimusi! Näiteks, Te tahate, et 2 päeva pärast arve tähtaja möödumisel klient saaks e-kiri, 5 päeva pärast SMS ja 14 päeva pärast maksmata arved automaatselt edastatakse inkasso firmale. Teile pole vaja seda kõike tegema, sest meie teeme seda ise ära!

Leave a Reply