Äriseadustiku uus redaktsioon alates 01.01.2011

Jõustub alates 01.01.2011 Äriseadustiku uus redaktsioon.

Olulised muutused, mis on seotud OÜ asutamisega on võimalik lugeda Äriseadustiku muutuse seaduses, mis oli vastu võetud 29. septembril 2010. a.

  • Kui osaühingu kavandatud osakapital ei ole suurem kui 25 000 eurot, võib asutamislepinguga ette näha, et asutajad ei pea osaühingu asutamisel osa eest tasuma.
  • Ei ole enam kohustuslik moodustada OÜ-l reservkapitali, kui ettevõtte on registreeritud äriregistris alates 01.01.2011.
  • Juhatuse liige valitakse tähtajatult, kui põhikirjas ei ole tähtaega ette nähtud.

 

Osaühinguid saab edaspidi asutada ilma osakapitali sissemakseta

Riigikogu võttis 29.09.2010 vastu seadusemuudatuse, mille kohaselt on alates 2011. aastast võimalik Eestis osaühinguid asutada ka osakapitali sissemakset tegemata.

“Ettevõtluse soodustamiseks on kõige tähtsam luua võimalus asutada äriühing lihtsalt ja kiirelt ning ilma asjatute raha- ja ajakulutusteta,” sõnas justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus. “Hea äriidee tekkimisel ei tohi riigi poolt loodud õiguslikud raamid selle realiseerimist takistada.”

Juhul kui tulevane tegevusvaldkond kapitalimahutusi ei nõua, saab alates järgmisest aastast asutada osaühingu ilma osakapitali sissemakseta.

Justiitsministeeriumi artikkel – 29.09.2010 ]